Overgang PO-VO

In deze regio heeft de werkgroep POVO een placemat ontwikkeld, waarop de VO-scholen uit de regio zich kort presenteren. Op basis van deze informatie kunt u contact opnemen met een beoogde passende VO-school, om de leerling anoniem te bespreken.
Heeft u niet duidelijk of de leerling door moet stromen naar het VO of het VSO, kunt u een adviesvraag indienen bij de TAC. Tijdens de bespreking zal ook een lid van de ACT aansluiten om te kunnen adviseren over een passend vervolg.

De zorgplicht in het voortgezet onderwijs werkt in principe hetzelfde als in het basisonderwijs. Bij de aanmelding van een leerling op een school moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

  1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
  3. De leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.
  4. Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  5. Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  6. Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De school die hun eerste voorkeur heeft, krijgt de zorgplicht.

Als niet aan de voorwaarden voor zorgplicht voldaan wordt, mogen scholen een leerling weigeren.
Als de zorgplicht ingaat, kunnen scholen alleen op basis van hun schoolondersteuningsprofiel aangeven dat ze een leerling niet kunnen plaatsen. Zij moeten dan wel op zoek naar een andere passende plaats voor voortgezet onderwijs. Wanneer dat nodig is, zullen zij de leerling inbrengen bij de ACT (de commissie van het voortgezet onderwijs).

Dit werkt in feite niet anders dan een aanmelding bij een reguliere VO-school. De school moet het niveau kunnen bieden, zodat de leerling een diploma kan halen. Er moet plaatsingsruimte zijn en ouders respecteren de grondslag van de school. De VSO-school onderzoekt of zij de best passende plaats zijn. Als dat zo is, vragen zij een TLV aan bij de ACT van het samenwerkingsverband VO. Als zij inschatten dat zij niet de best passende plaats zijn, gaan zij op zoek naar een andere passende school.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.