Ontwikkelingsperspectief

Voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning van de school valt, stellen scholen voor regulier onderwijs een ontwikkelingsperspectief op. Scholen voor speciaal (basis-) onderwijs stellen voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op.

Het ontwikkelingsperspectief wordt uiterlijk zes weken na plaatsing of afgifte van het arrangement opgesteld.

Sinds 1 augustus 2017 moeten ouders instemmen met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Er wordt met ouders op overeenstemming gericht overleg gevoerd tot zij instemmen met het handelingsdeel. Zolang de overeenstemming er nog niet is, betekent dit niet dat scholen geen begeleiding hoeven te geven. Scholen moeten hun leerlingen in alle gevallen de nodige begeleiding bieden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.