Downloads – Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC)

TAC staat voor Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) 

De commissie heeft een drietal functies:
1. Het verstrekken van adviezen
2. Het afgeven van arrangementen
3. Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO of het SBO

DBG
De TAC-commissie ontvangt van school een dossier en gaat hierover met de deskundige bevoegd gezag (DBG) in overleg om te kijken wat de best passende oplossing voor de leerling is.

Leerlingendossier
Het leerlingendossier dat de school bij de TAC indient, bestaat uit een aantal onderdelen.

– Het startdocument
– Het verkort startdocument (bij verlenging van de TLV)
– Het verslag van het gesprek over de leerling op bestuursniveau
– Aanvullende relevante bijlagen.

Aanvraag indienen
School vult deze documenten in en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband via een geautomatiseerd systeem genaamd Tommy. De school gaat hierover wel in overleg met ouders en doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om tot afstemming te komen.

Indientermijn
De TAC vergadert om de week op donderdag. Twee weken daarvoor moet het dossier compleet en ingediend zijn. Voor de precieze data verwijzen we naar de jaarplanning.

TAC-leden
De TAC-commissie bestaat uit 4 leden met verschillende achtergronden:

– S. Haak, orthopedagoog-generalist, lid TAC
– S. de Haes, orthopedagoog, lid TAC
– W. Grommen, maatschappelijk werker, lid TAC
– D.C.M. Kloosterman MSc, onderwijskundige, voorzitter

Definitief besluit
Na afloop van de vergadering legt de TAC de adviezen voor aan de directeur-bestuurder. Hij neemt vervolgens het definitieve besluit. We streven ernaar om de beschikkingen binnen een week naar de school te verzenden. We gaan ervan uit dat school het besluit met de ouders bespreekt.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.