Scholen & Besturen

Het samenwerkingsverband is een organisatie die schoolbesturen verbindt in de regio. Voor ons samenwerkingsverband zijn dat vier gemeenten: Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg.

Passend onderwijs voor elk kind
Het samenwerkingsverband zorgt er samen met de scholen voor dat elk kind passend onderwijs kan volgen. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uitzondering betreft kinderen met visuele problemen (cluster 1) of gehoorproblemen of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2). Dit is wettelijk anders geregeld.

Visuele, gehoor- of taalontwikkelingsproblemen
Een kind met visuele problemen kan voor ondersteuning bij Visio terecht. Voor een kind met gehoor-problemen of een taalontwikkelingsstoornis is Auris de ondersteunende partij. Deze organisaties vallen niet onder passend onderwijs. Zij vallen dus niet onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Wel proberen we samen te werken waar mogelijk.

Ondersteuning

Het samenwerkingsverband helpt scholen op verschillende manieren bij het invulling geven aan passend onderwijs. Enerzijds door middelen over te hevelen naar schoolbesturen. Hiermee kunnen bestuur en scholen zelf extra ondersteuning geven en scholing betalen. Anderzijds via het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen, arrangementen en adviezen vanuit de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC).

Deskundige Bevoegd Gezag
Het eerste aanspreekpunt voor scholen met vragen over passend onderwijs zijn de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG’ers) van elk bestuur. Scholen kunnen via het schoolbestuur een aanvraag voor de TAC indienen via het digitale systeem Tommy. Verder kan een school altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband om mogelijkheden te bespreken.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.