Toelatingsprocedure

U wilt een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs (tlv sbo of tlv so) aanvragen? Dat kunt u doen bij de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC). Uitsluitend het bevoegd gezag van een school kan zo’n aanvraag indienen.

Afstemming met ouders
De aanvraag indienen, gebeurt via het geautomatiseerde systeem Tommy. Vooraf dient een school met de ouders te overleggen en er alles aan te doen om tot afstemming te komen. Voor een aanvraag dient het dossier van de leerling ook compleet te zijn.

Onafhankelijk advies

In de commissie zitten 4 leden met verschillende achtergronden. Zij beoordelen elke aanvraag en geven onafhankelijk advies aan de directeur-bestuurder. Hij neemt de uiteindelijke beslissing. In bijna alle gevallen neemt de directeur-bestuurder het TAC-advies over. Onze beschikkingen proberen we vervolgens binnen een week te verzenden naar de school. We gaan ervan uit dat de school het besluit met de ouders bespreekt.

TAC-leden
In de toelaatbaarheids- en adviescommissie zitten:

  • S. Haak, orthopedagoog-generalist, lid TAC
  • S. de Haes, orthopedagoog, lid TAC
  • W. Grommen, maatschappelijk werker, lid TAC
  • D.C.M. Kloosterman MSc, onderwijskundige, voorzitter TAC

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.