De Merels SBO De Leilinde Oud Heusden

Passend onderwijsarrangement voor kinderen met leer- en gedragsproblemen op SBO De Leilinde in Oudheusden

‘Er is geen blauwdruk voor de lessen in deze klas’

Voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met diverse leer- en gedragsproblemen heeft SBO De Leilinde in Oudheusden een bijzondere klas ingericht: De Merels. Dankzij dit passend onderwijsarrangement krijgen de leerlingen meer persoonlijke begeleiding, structuur en uitleg. Tegelijkertijd vinden zij aansluiting met leeftijdsgenoten.

Een banaan met een bruin vlekje? Die hoeft Julyan niet. Móet hij hem opeten? Dan is de kans groot dat de tengere 6-jarige jongen boos wordt. Heel boos. Want wie Julyan kent, weet dat hij kan opvlammen, omdat hij zijn woede niet goed kan beheersen. Moeder Lonneke Kohlberg vertelt dat deze gedragsstoornis voor veel problemen zorgde in zijn vorige klas. “Natuurlijk moet hij gewoon luisteren, maar als je kind een serieus agressieprobleem heeft, vraagt dat om een andere aanpak. Zijn vorige onderwijsplek was daar niet op ingericht.”

De Merels, een bijzondere klas

Julyan heeft intussen een plekje gevonden bij De Merels op SBO De Leilinde in Oudheusden.

Leerkrachte Stéphanie IJpelaar stond circa 5 jaar geleden aan de wieg van de bijzondere klas, die zeven -en door één integratie leerling soms 8- leerlingen telt. Ze vertelt dat haar leerlingen ‘verschillende beperkingen, mogelijkheden en leerstijlen’ hebben. “Het gaat om kinderen met vaak een lager IQ. Deze leerlingen hebben niet alleen moeite met het verwerven van kennis, maar ook met het begrijpen van hun sociale omgeving. Zij hebben meer dan gemiddeld ondersteuning nodig om hier grip op te krijgen. Dit alles vraagt om veel individuele aandacht en begeleiding in een veilige omgeving met veel structuur.”

‘Lesaanbod aan kind aanpassen’

Stéphanie vertelt hoe het passende aanbod voor goede resultaten zorgt, waarvan zowel haar leerlingen, als de omgeving profiteren. Ze neemt Julyan als voorbeeld: “Natuurlijk moeten leerlingen luisteren, maar ik ga niet lijnrecht tegenover een boos kind staan. Dat werkt averechts. Ik zorg juist dat hij het gevoel krijgt dat hij inspraak heeft. Dan lukt het vaak wel om tot een afspraak te komen. Wil hij per se niet bij 1 beginnen met tellen? Prima, dan beginnen we bij een getal waarmee hij wel wil starten. Intussen kan Julyan dankzij deze aanpak al tot 13 tellen. En bananen eet hij ook weer. Bij een vlekje ruilt hij gewoon met mijn banaan. Ja, dit vraagt om creatieve oplossingen en anders denken. Maar dat is precies wat we bij de Merels doen; We kijken continu naar wat werkt voor deze kinderen en passen ons aanbod hierop aan, zodat zij zich toch verder kunnen ontwikkelen.”

Elke leerling een eigen lesaanbod

De leeftijd in de Merelgroep varieert van 4 tot 12 jaar. Voor elke leerling heeft Stéphanie een eigen lesaanbod samengesteld. Schooldirecteur Dick Barghoorn van SBO De Leilinde heeft veel bewondering voor deze unieke aanpak. “Ze heeft de groep vrijwel helemaal zelf vormgegeven met ondersteuning van Simone Sarphatie en Danny Rozenbrand, onze ambulant begeleidster. Waar bij het ene kind het gedrag de leerprestaties overschaduwt, focust Stéphanie bij een ander juist weer op de verdieping van kennis. “Alles is zo individueel opgebouwd. Er is geen blauwdruk voor de lessen in deze klas. Wel kijken we samen hoe het gaat en evalueren continu of zaken nog beter kunnen. Passend onderwijs nog passender maken, zeg maar.”

Contacten met leeftijdsgenoten

De schooldirecteur benadrukt dat de Merels een bijzondere groep zijn binnen de school, maar dat ze aan de andere kan ook ‘gewoon leerlingen zijn van De Leilinde’. “Ze krijgen dus ook vanzelfsprekend de kans om te integreren in andere groepen in onze school. Zo kunnen zij ondanks hun aangepaste onderwijs- en ondersteuningsaanbod toch sociale contacten opbouwen met leeftijdsgenoten uit andere klassen.”

In de praktijk betekent dit dat de Merels op verschillende momenten aansluiten bij leeftijdsgenoten in andere klassen op De Leilinde. “De wensen en mogelijkheden van de Merels staan hierbij voorop. Het gaat meestal om kortdurende momenten waarop een leerling meedoet in het kringgesprek, samen fruit eten, gymmen of bij een bepaald vak om meer uitdaging te krijgen. De meeste groepen op De Leilinde hebben een eigen Merel in hun klas die af en toe lessen meedoet”, vertelt Stéphanie.

Wat zeggen de Merels zelf?

De 11-jarige Jorg zit ook in de Merelgroep en vertelt dat hij graag leest en rekent. “Op de computer of met het rekenrek”. Af en toe mag hij meedoen met Engels, aardrijkskunde en geschiedenis in een andere groep. Dat vindt hij erg leuk. Hij kijkt vandaag uit naar het koekjes bakken tijdens de kookles. “En dan vooral het opeten”, lacht hij.

Klasgenoot Lars (9) vertelt dat hij net heeft buiten gespeeld met ‘de grote kinderen van de Valken en Adelaars’. Voor het Open Podium is hij met de Adelaars (zijn integratiegroep) een dansje aan het instuderen. “Wel een meidendansje”, zegt de stoere knul. Juf Stéphanie glimlacht en zegt dat hij het wel heel goed kan. Waarop hij trots glundert.

De kracht van de Merelgroep

Volgens Stéphanie zit de kracht van De Merelgroep in de structuur die in de klas geboden wordt. “Ik moet continu vooruitdenken. Alles ligt klaar als de kinderen het lokaal binnenkomen. De hele dag is georganiseerd. Ik hoef de klas niet meer uit. Dat geeft veel rust voor de kinderen. Zij kunnen onverstoorbaar doorwerken. ”

Soms begint dat vooruitdenken de avond van tevoren al. “Als Julyan op school voorheen hoorde dat hij mocht gaan gymmen met zijn leeftijdsgenoten in groep de Vinken, werd hij boos. Zijn moeder en ik hebben hierop afgesproken dat ik haar de avond van tevoren thuis al een berichtje stuur, zodat het nieuws even kan landen.” Volgens Lonneke werkt dit perfect: “De boodschap moet duidelijk eerder in zijn hoofd aankomen. Tja. Als we zo Julyan wel aan het gymmen kunnen krijgen, dan doen we het zo. Op een reguliere basisschool stopt het lesgeven bij het hek. Hier gaat het erbuiten ook nog door. Respect dat het zo kan gaan.”

Handvatten voor thuis

Lonneke vertelt dat ze als moeder zelf ook veel leert van de unieke aanpak in de Merelgroep. “Als gezin hebben we vanuit school ook handvatten gekregen die we thuis hebben doorgevoerd. Het gaat thuis en op school met vallen en opstaan, maar we gaan vooruit. Stéphanie blijft ook altijd ontzettend rustig. Ze biedt hem de structuur en de aandacht die hij nodig heeft. Is hij overprikkeld of moe, dan mag hij zelfs gewoon even gaan liggen in een zitzak in de klas. En als het echt even niet goed gaat en hij toch boos wordt, krijgt hij een time-out op de kamer bij meneer Dick. Dat werkt. De hele aanpak hier op school werkt voor hem. Zonder de Merels zou Julyan geen onderwijs kunnen volgen en dan naar SO de Keyzer in Tilburg moeten. Ik ben blij dat hij hier zijn plekje gevonden heeft.”

Passend onderwijsarrangement

Directeur Barghoorn bevestigt dat het passend onderwijsarrangement op SBO De Leilinde kan voorkomen dat kinderen buiten de regio naar een andere school moeten. “Deze kinderen redden het niet in een gewone klas. Zelfs in de lessen van onze eigen SBO kunnen wij niet bieden wat de Merels nodig hebben. Het is dus goed dat andere scholen binnen het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena afweten van het bestaan van de Merelgroep. Wie interesse heeft, nodig ik van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. We overwegen overigens een tweede Merelgroep als er meer kinderen met een ZML-indicatie of andere/grotere onderwijsbehoeften kiezen voor dit passend onderwijsarrangement.”

‘Dit geluk wens ik elk kind’

Moeder Lonneke is zo dankbaar voor alle hulp die ze krijgt, dat ze zich via de Ouderraad nu zelf inzet voor SBO De Leilinde. “Ik wil deze school graag promoten, zodat het verhaal van de Merels bekend is bij álle scholen in de regio. Onze maatschappij is niet ingericht op kinderen als Julyan en zijn klasgenoten. Maar het zijn wel gewoon kinderen. Die ook gewoon mee willen doen. Als je het gevoel hebt dat een leerling hiervoor in aanmerking komt, twijfel dan niet. Het brengt je kind zoveel! Mijn zoon was nog nooit uitgenodigd voor een kinderfeest. Dat durfden ouders niet aan. Begrijpelijk, maar dan staat je kind dus wel langs de zijlijn. Stephanie bedacht een oplossing. Toen Julyan laatst jarig was, hebben we de hele klas uitgenodigd, ínclusief juf. Het werd een topfeest. Julyan spreekt nu nog over ‘de beste dag van zijn leven’. Dat geluk gun ik elk kind.”

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.