Extra ondersteuning

Heeft een kind extra ondersteuning nodig? Dan zal de school met de ouders in overleg treden over hoe zij verwachten dat het kind zich zal ontwikkelen. De school spreekt met ouders, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullend onderzoek. Na dit overleg stelt de intern begeleider van de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen het kind zal kunnen halen.
Als de school tot de conclusie komt dat er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, dan neemt de school contact op met de deskundige bevoegd gezag (dbg). De dbg’er zal het proces voor de aanvraag van extra ondersteuning verder begeleiden.

De extra ondersteuning kan vervolgens plaatsvinden op:

  1. De eigen basisschool: de school vraagt extra middelen aan in de vorm van een arrangement. Zo komt er meer begeleiding voor de leerkracht én de leerling. Het eigen bestuur kan dit arrangement toekennen. De school kan de aanvraag ook bij ons indienen, neem dan contact met ons op.
  2. Een andere basisschool die meer basisondersteuning biedt dan de huidige school. Hiervoor vraagt de school een aanvullend arrangement aan bij ons of het eigen schoolbestuur.
  3. Het speciaal basisonderwijs: een arrangement op de huidige basisschool is hiervoor niet toereikend. De verwachting is dat de leerling zich in een andere leeromgeving beter zal kunnen ontwikkelen. De school moet een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv sbo) aanvragen. Dat kan bij de toelaatbaarheids- en adviescommissie. Over de toelatingsprocedure leest u hier meer.
  4. Een school voor speciaal onderwijs: hier krijgt een kind specialistische begeleiding. De school moet een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv so) aanvragen bij de toelaatbaarheids- en adviescommissie. Over de toelatingsprocedure leest u hier meer.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.