Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC)

De toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) geeft arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis)onderwijs af. Ook verstrekt de commissie onafhankelijk advies aan scholen/schoolbesturen. De commissie geeft haar advies via onze directeur-bestuurder. Hij neemt uiteindelijk het besluit over een aanvraag.

TAC-leden
De TAC-commissie bestaat uit 4 leden met verschillende achtergronden:

S. Haak, orthopedagoog-generalist, lid TAC
S. de Haes, orthopedagoog, lid TAC
W. Grommen, maatschappelijk werker, lid TAC
D.C.M. Kloosterman MSc, onderwijskundige, voorzitter TAC

DBG
De TAC-commissie ontvangt van school een dossier en gaat hierover met de deskundige bevoegd gezag (DBG) in overleg om te kijken wat de best passende oplossing voor de leerling is.

Leerlingendossier
Het leerlingendossier dat de school bij de TAC indient, bestaat uit een aantal onderdelen.

Het startdocument
Het verslag van het gesprek over de leerling op bestuursniveau
Aanvullende relevante bijlagen.

Aanvraag indienen
School vult deze documenten in en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband via een geautomatiseerd systeem genaamd Tommy. De school gaat hierover wel in overleg met ouders en doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om tot afstemming te komen.

Indientermijn
De TAC vergadert om de week op donderdag. Twee weken daarvoor moet het dossier compleet en ingediend zijn. Voor de precieze data verwijzen we naar de jaarplanning.

Definitief besluit
Na afloop van de vergadering legt de TAC de adviezen voor aan de directeur-bestuurder. Hij neemt vervolgens het definitieve besluit. We streven ernaar om de beschikkingen binnen een week naar de school te verzenden. We gaan ervan uit dat school het besluit met de ouders bespreekt.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.