Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad. Wij noemen dit de ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de raad. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Zie het medezeggenschapsreglement voor meer informatie.

Op de lijst samenstelling OPR per 1 augustus 2021 staan de OPR-leden en de openstaande vacatures.

Ondersteuningsplan
De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

Vacatures OPR
Binnen de OPR zijn er verschillende vacatures bij de ouder- en personeelsgeleding. Zou u in uw netwerk willen kijken of er kandidaten zijn die in onderstaande profielen passen?

Verwachtingen
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat een OPR lid vergaderingen voorbereidt, bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. Een OPR lid heeft een open en actieve houding en kan het belang van eigen kinderen en/of eigen school opzijzetten.

Het verschil tussen een MR van een school en de OPR zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u niet direct op uw eigen school. Indirect hebben ze wel veel invloed. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de verdeling van financiële middelen.

De OPR komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur en vinden plaats in Kaatsheuvel. De voorbereiding van de vergadering vraagt minimaal dezelfde tijd. Het vergaderseizoen wordt jaarlijks geopend met een gezellig diner. De OPR leden ontvangen een onkostenvergoeding van € 18 per bijeenkomst. Voor nieuwe OPR leden wordt een scholingsmoment  georganiseerd over de rol van de OPR.

De oudervertegenwoordiging wordt gekozen uit kandidaten uit het hele samenwerkingsverband. Iedere ouder met een kind op een school binnen het samenwerkingsverband mag zich kandidaat stellen. Een ouder die zich kandidaat stelt, hoeft geen lid te zijn van een MR. Op basis van de ervaring die we over de afgelopen 5 jaar hebben opgedaan met de diverse onderwerpen in het ondersteuningsplan, roepen we met name ouders op die ervaring hebben met:

  • Financiën;
  • Zorg, gemeente en/of onderwijs;
  • Communicatie;
  • Juridische zaken;
  • Een dubbelrol als ouder/leerkracht.

 

De kandidaten voor de OPR komen uit onderstaande regio’s en daar zijn de volgende vacatures:

Waalwijk/Loon op Zand, 3 vacatures Personeel
Heusden, geen vacatures Personeel
Wijk en Aalburg, geen vacature Personeel
Alle regio’s, 2 vacatures oudergeleding

Indien iemand zich kandidaat wil stellen voor de OPR, verzoeken wij de kandidaat contact op te nemen met de MR van de school waar zijn/haar kind op zit.
Meer informatie via info@barte-interim.nl (ambtelijk secretaris OPR) en de website van het SWV, www.samenwerkingsverbandlha.nl. 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.