Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad. Wij noemen dit de ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de raad. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Zie het medezeggenschapsreglement voor meer informatie.

Op de lijst samenstelling OPR per 1 augustus 2021 staan de OPR-leden en de openstaande vacatures.

Ondersteuningsplan
De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.