Deelnemersraad

De aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de Deelnemersraad. De raad behartigt de belangen van de aangesloten scholen.

Inspraak
De Deelnemersraad heeft inspraak op het beleid van het samenwerkingsverband. Dat doet ze onder meer via het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het toezichtkader.

Gevraagd en ongevraagd advies
De raad brengt ook gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen uit aan de directeur-bestuurder. Binnen de raad wisselen leden informatie en gedachten uit over het te voeren beleid.Namenlijst deelnemersraad


Stichting Bravoo, Voorzitter Robert Venema
Vereniging Hervormd Christelijk Onderwijs Waspik (De Brug) Mandatering aan Jan Maarten de Bruin
Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Sprang-Capelle en Kaatsheuvel (De Rank) Jacob Uijl
Stichting Talentis Ton Reijnen
Stichting Willem van Oranje Jan Maarten de Bruin
De Stroming VPCO in het Land van Heusden en Altena Ton Lenting
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Petra Timmermans
Stichting Leerrijk! Petra de Jager
Vereniging tot Instandhouding School met de Bijbel Wijk en Aalburg Peter Molenaar
Stichting Scala Henk van der Pas
Stichting Biezonderwijs Gijs de Bont
Stichting Ondewijscentrum Leijpark Harry Hoekjen
Stichting Saltho Onderwijs Stan Hofkes
Stichting Mytylschool Gabriël Inge Oelen
Stichting HUB Noordoost Brabant Rion Pennings


Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.