Deelnemersraad

De aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de Deelnemersraad. De raad behartigt de belangen van de aangesloten scholen.

Inspraak
De Deelnemersraad heeft inspraak op het beleid van het samenwerkingsverband. Dat doet ze onder meer via het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het toezichtkader.

Gevraagd en ongevraagd advies
De raad brengt ook gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen uit aan de directeur-bestuurder. Binnen de raad wisselen leden informatie en gedachten uit over het te voeren beleid.Namenlijst deelnemersraad


Stichting Bravoo, Voorzitter Robert Venema
Vereniging Hervormd Christelijk Onderwijs Waspik Henk de Cloe 
Mandatering aan Jan Maarten de Bruin
Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Sprang-Capelle en Kaatsheuvel Peter Treffers Mandatering aan Jan Maarten de Bruin
Stichting Katholiek en Protestant-Christelijk Basisonderwijs Vught en omstreken "Leijestroom" Bram van Ek
Stichting Willem van Oranje Jan Maarten de Bruin
De Stroming VPCO in het Land van Heusden en Altena Ton Lenting
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Petra Timmermans
Stichting Leerrijk! Dick Kievith
Vereniging tot Instandhouding School met de Bijbel Wijk en Aalburg Bert Fredrikze
Stichting Scala Henk van der Pas
Vereniging tot vestiging en stichting en Instandhouding van Scholen met den bijbel voor de gemeenten Capelle (N-B) en Vrijhoeve-Capelle (N-B) Rik Opendorp
Mandatering aan Jan Maarten de Bruin
Vereniging van Protestants Christelijk Basisonderwijs te Sprang-Capelle Mandatering aan Jan Maarten de Bruin
Stichting Biezonderwijs Gijs de Bont
Stichting Ondewijscentrum Leijpark Harry Hoekjen
Stichting Saltho Onderwijs Stan Hofkes
Stichting Mytylschool Gabriël Inge Oelen
Stichting HUB Noordoost Brabant Rion Pennings


Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.