Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt op een school van uw voorkeur en er extra ondersteuning nodig is, deze school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een passende plaats voor uw kind. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:
1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
2. U respecteert de grondslag van de school.
3. Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een wachtlijst (‘lijst van vooraanmeldingen’) worden geplaatst.
4. Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
5. U moet bij de aanmelding aangeven dat u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
6. Bij aanmelding op meerdere scholen moet u doorgeven bij welke school uw zoon of dochter nog meer is aangemeld. De school van uw voorkeur krijgt zorgplicht.

De zorgplicht gaat in op het moment dat duidelijk is dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn bij de aanmelding of als uw kind al op school zit.

De school heeft zorgplicht tot een passende plek voor uw kind gevonden is. Dat kan betekenen dat er extra ondersteuning op de huidige school komt. Het kan ook betekenen dat er een andere school gevonden moet worden. Pas wanneer er een andere passende school voor uw kind gevonden is, vervalt de zorgplicht van de huidige school.

Nee. Dat is afhankelijk van de ondersteuning die de school kan bieden. Scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de huidige school geen passende plek kan bieden. Dan moet de school op zoek naar een andere passende plaats voor uw kind.

U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Elke school heeft een eigen aannamebeleid. Informeer op school naar de mogelijkheden.

Als u het vermoeden heeft dat uw kind extra begeleiding nodig heeft of school geeft aan dat extra ondersteuning nodig is, is het belangrijk dat u met school het gesprek aan gaat. School kan aangeven wat zij zelf kunnen bieden en wat de mogelijkheden zijn om extra ondersteuning op school te realiseren. Het kan ook zijn dat school aangeeft dat zij de ondersteuning niet kunnen bieden. Zij zullen dan met u de mogelijkheden bespreken.

Een school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning ze kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de school aangeeft niet meer de passende ondersteuning te kunnen bieden aan uw kind. Zij hebben zorgplicht. Daarmee zijn ze verplicht om een andere passende plaats te zoeken. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Vragen over passend onderwijs kunt u stellen aan de intern begeleider van de school. Indien zij geen antwoord weten op uw vraag, kunt u voor reguliere basisscholen vragen of zij contact op willen nemen met de deskundige bevoegd gezag. School kan ook altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband.
Mocht u er niet aan uitkomen met school, kunt u ook zelf contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.