TLV

Een TLV is een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. De SO of SBO-school heeft dit nodig om een leerling in te kunnen schrijven.

Alle leerlingen die ingeschreven worden bij scholen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs hebben een TLV nodig. Leerlingen die naar regulier onderwijs gaan, kunnen zonder TLV ingeschreven worden.

De TLV wordt door school aangevraagd. Als uw kind al naar de basisschool gaat, vraagt deze basisschool de TLV aan. Als uw kind nog niet naar school gaat en het is duidelijk dat SO of SBO nodig is, kunt u uw kind bij één van deze scholen aanmelden. Daarna zullen zij, indien zij ook denken de passende plaats te zijn, een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Als het samenwerkingsverband een TLV heeft afgegeven en u bent het hier niet mee eens, kunt u daar bezwaar tegen maken. Als u het na het indienen van bezwaar nog niet eens bent met het samenwerkingsverband, kunt u in beroep gaan tegen de afgifte van de TLV. Meer hierover vindt u in de bezwaarprocedure.

Een toelaatbaarheidsverklaring heeft altijd een beperkte geldigheidsduur. Ruim voor het verstrijken van de TLV, brengt school met u de ontwikkeling van uw kind in kaart. Op basis van deze gegevens wordt gekeken wat de best passende onderwijsplek is. Er zijn drie opties:

  1. De huidige school is nog altijd de best passende plaats. School vraagt een verlenging van de TLV aan. Dit is het meest waarschijnlijke scenario.
  2. Een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs sluit beter aan dan de huidige school. School vraagt een TLV voor dit type onderwijs aan. Er is aandacht voor een goede overdracht en overstap naar deze school.
  3. Een school voor regulier onderwijs sluit beter aan. School gaat in overleg met u als ouder kijken welke reguliere school uw kind op zou kunnen vangen. De overstap wordt gezamenlijk goed voorbereid. Mocht de ontvangende school nog een arrangement nodig hebben om uw kind de hulp te bieden die het nodig heeft, dan kan deze school dat bij het samenwerkingsverband aanvragen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.