Ontwikkelingsperspectief

Scholen stellen voor alle leerlingen waarvoor extra ondersteuning nodig is, een ontwikkelingsperspectief op. Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. Dit moet uiterlijk zes weken na plaatsing opgesteld zijn. Scholen voor regulier basisonderwijs stellen alleen een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die buiten het basisaanbod valt.

In het ontwikkelingsperspectief staat het uitstroomniveau. Ook staat hierin welke extra begeleiding nodig is om het uitstroomniveau te behalen.

Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectief vast en voert met ouders een op overeenstemming gericht overleg over hoe de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien (het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief). U heeft instemmingsrecht op dit handelingsdeel. Jaarlijks wordt het ontwikkelingsperspectief door school met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Als u het niet eens bent met dit ontwikkelingsperspectief en u komt er met school niet uit, kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten of de geschillencommissie voor ouders .

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.