Extra ondersteuning op school

Veel hulp kan de school zelf organiseren. In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat scholen zelf dyslexiebegeleiding of RT organiseren op school. Het kan voorkomen dat er meer of intensievere begeleiding nodig is. Dan kan school een aanvraag indienen bij het eigen bestuur of bij het samenwerkingsverband. De intern begeleider kan u meer vertellen over hoe deze hulp aangevraagd wordt en wat de mogelijkheden zijn.

Het ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de intern begeleider en leerkrachten van school, waarin het handelingsgericht werken wordt vormgegeven. Dit houdt in dat zij in gesprek gaan over wat een leerling nodig heeft in het onderwijs (onderwijs- en ondersteuningsbehoefte) en wat zij zelf kunnen bieden. In veel scholen is dit een multidisciplinair team en zit er ook iemand vanuit jeugdzorg aan tafel.

Een deskundige bevoegd gezag is een medewerker van het schoolbestuur die de scholen helpt bij het aanvragen van ondersteuning. Scholen kunnen bij haar vragen stellen rondom passend onderwijs. Ook kijkt de DBG’er met school mee als er een aanvraag ingediend gaat worden bij het samenwerkingsverband. Belangrijke vragen zijn dan:

  1. Heeft school al het mogelijke gedaan om deze leerling te helpen?
  2. Past de aanvraag bij wat de leerling nodig heeft?
  3. Moeten er nog andere partijen ingeschakeld worden voor ondersteuning?
  4. Wat kan de school of het schoolbestuur zelf betekenen voor deze leerling?

De DBG zal u tegenkomen in gesprekken op school wanneer school de benodigde ondersteuning niet meer zelf kan bieden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.