Arrangementen

Als school een arrangement krijgt om uw kind extra te ondersteunen, betekent dit dat school extra geld krijgt om ondersteuning in te kopen. In de toekenning van het arrangement staan doelen waar school aan moet werken. School beslist zelf wie ze hiervoor inschakelen. Het kan zijn dat ze ondersteuning kopen om de leerkracht te ondersteunen, zodat de leerkracht beter voor uw kind kan zorgen. Het kan ook zijn dat school iemand inhuurt om uw kind extra ondersteuning te bieden. In praktijk komt vaak een combinatie van beide voor.

Een arrangement wordt altijd door de school aangevraagd waar uw kind ingeschreven staat.

Na afloop evalueert de school of de doelen bereikt zijn en stelt zij vast of ze de ondersteuning voor uw kind nu zelf kunnen bieden. Als dat zo is, wordt het arrangement afgesloten. Als er nog meer ondersteuning nodig is, vraagt school een verlenging van het arrangement aan bij het samenwerkingsverband.

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw kind. Samen met hen kunt u kijken naar wat school nu kan doen om passend onderwijs te bieden. Bezwaar en beroep is alleen van toepassing op toelaatbaarheidsverklaringen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.