Samenwerkingsverband voor ouders

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als een school dit niet kan bieden dan zoekt een school -na overleg met u- een andere school die wel geschikt is voor extra ondersteuning.

Speciaal (basis)onderwijs
Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor speciaal (basis)onderwijs? Dan heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze kunt u krijgen via de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC). Als het speciaal (basis)onderwijs meent een passende plaats te hebben, zijn zij verplicht om een aanvraag voor de tlv voor u uw kind bij ons in te dienen. Als zij echter inschatten dat een reguliere school ook voldoende ondersteuning kan bieden dan zal het speciaal (basis)onderwijs u helpen bij uw zoektocht naar een geschikte, reguliere school met passend onderwijs.

Blindheid, gehoor- of spraakproblemen
Extra ondersteuning voor blinde of slechtziende kinderen (cluster 1) of kinderen met gehoor-, spraak- of taalproblemen (cluster 2) wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld. Hiervoor moet u respectievelijk Visio of Auris inschakelen. Dat kan het beste via de ib’er van de school. Wel voeren we regelmatig overleg met deze partijen om het ondersteuningsaanbod op elkaar af te stemmen. Ook stemmen we zaken af met de gemeenten en zorgpartners over zaken als vervoer, huisvesting, enz.

Vragen over passend onderwijs?
Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met school of met de deskundige bevoegd gezag (DBG) van het schoolbestuur. Blijven er vragen bestaan, dan kunt u bij ons terecht. Op de site www.passendonderwijs.nl kunt u uitleg krijgen over wat passend onderwijs is.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.