De rol van ouders

Als ouder meldt u uw kind schriftelijk aan bij de school van uw keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft u dit meteen aan.

Informatie- en zorgplicht

Ook als u uw kind bij meerdere scholen heeft aangemeld, moet u dit bij de aanmelding aangeven (informatieplicht). In dat geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Dat wil zeggen dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Schooldossier

Als ouder heeft u altijd het recht om door school geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan u op school het schooldossier opvragen.

Aanvragen arrangement of tlv
Voor het aanvragen van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (tlv) dient het bevoegd gezag van de school de aanvraag bij ons in. Ouders zijn niet verplicht om voor deze aanvraag te tekenen. Op het moment dat ouders niet tekenen, mogen scholen geen (onderzoeks)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen alleen interne verslaglegging toesturen. Indien u als ouders wél tekent, beschikt de TAC over meer informatie, waardoor zij een goed advies kunnen formuleren.
Bij de bespreking in de commissie is een vertegenwoordiger van het bestuur, de deskundige bevoegd gezag (DBG) aanwezig. In principe zijn ouders niet aanwezig bij deze bespreking. Alleen wanneer het perspectief van ouders wezenlijk verschilt van het perspectief van de school, kunnen ouders uitgenodigd worden voor deze vergadering.

Ontwikkelingsperspectief
Wanneer een kind op de eigen school extra ondersteuning krijgt, moet de school werken met een ontwikkelingsperspectief. Dit is een plan waarin de school beschrijft welke doelen zij verwacht dat een leerling gaat halen. Het doel van een ontwikkelingsperspectief is om de leerling doelgericht te kunnen volgen en hiermee het onderwijs te kunnen plannen. De school bespreekt met de ouders de inhoud van het ontwikkelingsperspectief en stelt het zo nodig bij totdat overeenstemming is bereikt.

Bezwaar
Tegen het besluit van het samenwerkingsverband kunnen scholen en ouders altijd bezwaar aantekenen. Deze procedure kunt u hier vinden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.