Het Fundament Genderen

Speciale leergroep op basisschool Het Fundament in Genderen dient meerdere doelen

Als een kind niet mee kan in de klas of juist meer kan

Voor zowel leerlingen die niet mee kunnen met de lesstof, als kinderen die juist meer kunnen, draait op basisschool Het Fundament in Genderen de Speciale LeerGroep (SLG). Leerlingen krijgen er extra lesstof en begeleiding afgestemd op hun leerniveau. Dankzij de SLG kunnen ze op hun eigen dorpsschool blijven. Dat is winst voor kind en school.

“Ik ben blij dat de speciale leergroep er is, anders snap ik er niks van”, bekent de 9-jarige Sil. De groep 6-leerling bezoekt sinds vorig schooljaar de SLG op zijn basisschool Het Fundament in Genderen. “Ik heb moeite met spelling. Het lezen in de klas werd steeds moeilijker. Op verschillende manieren krijg ik daar nu hulp bij van juf Arja. Zoals zij het me leert, vind ik het wel leuk. In de klas vond ik het saai.” Sil vertelt over letters die hij uit kranten en tijdschriften moet knippen en waarmee hij woorden maakt. “Zo leer ik de woorden uit het woordpakket. Leuk vind ik ook het moppendictee. De juf leest een mop voor en wij moeten die opschrijven met alle woorden goed geschreven.”

Uitdagende lesstof

Juf Arja de Jong glimlacht als Sil de voorbeelden uit haar les aanhaalt. Ze staat sinds schooljaar 2018-2019 voor de SLG-leerlingen. “De SLG bestaat al langer. Ik heb afgelopen jaar geprobeerd aan de hand van spelvormen om de lesstof uitdagender te maken. Ik heb te maken met leerlingen die extra lesstof en persoonlijke begeleiding krijgen voor een vak waar ze niet goed in zijn. De praktijk leert dat iets wat je niet leuk vindt, je ook niet motiveert. Dat heb ik hier precies zo ervaren.”

Twee doelgroepen

Twee dagen per week staat Arja voor de SLG. Ze bedient twee groepen leerlingen: in de ochtend leerlingen die niet mee kunnen komen in de les en op maandagmiddag leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerkracht vertelt: “In de ochtend zijn er 12 kinderen met een achterstand op het gebied van spelling, bijvoorbeeld door dyslexie. Zij krijgen dit vak op hun eigen niveau aangeboden. We werken met persoonlijke doelen en bieden extra instructie aan. Door de kleinschaligheid van deze groep (we streven naar maximaal 12 leerlingen) is er meer tijd en aandacht dan binnen de reguliere klas. Daarnaast begeleid ik leerlingen met een achterstand op één van de andere leergebieden, zoals rekenen of lezen. Eén middag werken hier meer- en hoogbegaafden aan hun persoonlijke doelen.”

Selectieprotocol

Leerlingen komen in de SLG via een vastgelegd selectieprotocol. Bij Sil blijkt uit zijn CITO-scores al snel dat extra ondersteuning gewenst is. Dat is niet bij elke leerling het geval. Zo was Stein lange tijd ‘net te goed’ voor de SLG. Zijn moeder Stefani vertelt: “Stein was in groep 3 al niet zo goed met spelling. Het lezen werd steeds moeilijker. Als ouders vroegen we de school om een dyslexieverklaring, dan zou hij een ingang hebben voor de SLG. De school zag hier geen aanleiding toe. Hierop hebben zelf een ADHD-test laten afnemen en hem geprobeerd hem zelf te ondersteunen.”

Vanaf groep 5 krijgt Stein buiten school remedial teaching. Het helpt goed door groep 6. Als hij in groep 7 een terugval heeft en driemaal de laagste CITO-score behaalt, kan ook Stein naar de SLG. Moeder Stefani: “De SLG heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. We zien nu vorderingen waarvan we denken: hoe kan dat dan? Hij scoort niet enorm hoog, maar wij staan versteld wat hij laat zien. En hij zit beduidend beter in zijn vel. Dat scheelt een hele hoop. Zeker qua motivatie voor school.”

Oplossing op eigen school

Schooldirecteur Hannie Wijnands vertelt dat het tegen haar onderwijshart indruist om kinderen als Stein geen ondersteuning vanuit de SLG te bieden. “Natuurlijk is het hartstikke vervelend als je kind niet echt lekker mee kan, maar te goed blijkt voor de normen van de SLG. Of andersom, als je kind bovengemiddeld scoort, maar net niet aan de normen voor de SLG-plusklas voldoet. We kijken naar welke zorg nodig is, wat we al gedaan hebben om te helpen en hoe het kind presteert. Dat is allemaal vastgelegd in het selectieprotocol.”

De gedachte achter de SLG komt volgens de directeur uit de onderwijsvisie Weer Samen Naar School. “Hierbij is het streven om leerlingen die extra zorg nodig hebben binnen de regulier basisschool op te vangen en te begeleiden. Samen als het kan, apart als het moet.”

Volgens juf Arja leert de praktijk dat kinderen die eenmaal in de SLG zitten er niet eenvoudig meer uit komen. “Ondanks deze intensieve vorm van onderwijs halen ze hun achterstand vaak niet in. Meestal heeft de eigen leerlijn consequenties voor hun verdere schoolloopbaan. Een enkele uitzondering daargelaten natuurlijk. Soms is er een kind dat zijn niveau bijtrekt op klasniveau. We werken in de SLG in elk geval aan een stijgende leerlijn vanuit het niveau van de leerling. Dat zien we gelukkig terug bij alle kinderen die hier passend onderwijs volgen.”

Leermethodes aanpassen

Volgens directeur Wijnands heeft Het Fundament naast de SLG ook de eigen leermethodes aangepast, om álle leerlingen betere ondersteuning op taalvlak te kunnen bieden. “We hebben intussen voor spelling en lezen andere methodes ingevoerd. We zien dat de kinderen schoolbreed -en vanaf de kleuterklas- nu hoger scoren op het gebied van spelling en lezen. De scores zijn beter en de kinderen vinden de nieuwe lesmethodes ook écht leuker.” Dat laatst kan moeder Stefani beamen. “Onze dochter Nikkie komt tevreden thuis als ze vertelt over de lees- of spellingles. Wat een verschil met Stein.”

Krimpschool

Directeur Wijnands erkent dat ze enerzijds hoopt dat de speciale leergroep ooit overbodig wordt door de nieuwe leermethodes. “Anderzijds vechten we om hem in stand te houden. Dankzij deze speciale leergroep kunnen we immers onze leerlingen op de eigen school houden. Dat is prettig voor de kinderen. Ze kunnen in hun eigen dorp op school blijven. En voor ons als school is het prettig dat we zo leerlingen kunnen behouden. De middelen die we vanuit het Samenwerkingsverband ontvangen voor extra ondersteuning stoppen we dan ook direct in de SLG. Krijgt een kind een arrangement dan kunnen we op persoonlijk vlak ook nog wat extra’s verzetten.”

Extraatjes zijn er voor de SLG-leerlingen ook volop, zo vertelt Sil. “Vorige week hadden we een high-tea met de groep. Met heel veel lekkers. En vanmorgen hebben we het ladderspel gedaan. Een soort ganzenbord met woorden. Krijgen ze echt niet in de gewone klas”, klinkt het bevoorrecht.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.