Onze scholen

Zomerschool

Omschrijving aanpak/ project
In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool!
De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
Binnen een gekozen thema gaan de kinderen onderzoekend leren. Het thema wordt gelinkt aan de 21e-eeuwse vaardigheden waarbij taal, woordenschat en samenwerken centraal staan. Vanuit een betekenisvol voorwerp, boeken, materiaal, muziekstuk of het maken van een beeldend werkstuk, wordt het thema verkend en kennis opgehaald. Daarna wordt er een woordspin of een collage gemaakt en vervolgens maken de kinderen onderzoeksvragen die ze al onderzoekend gaan beantwoorden. Het onderzoek kan ook plaatsvinden buiten het gebouw van de school. Aan het einde van de week presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben op een eigen gekozen manier. De inhoud van het middagprogramma zal zoveel mogelijk aansluiten bij het thema van het ochtendprogramma en zal gericht zijn op sport en spel, techniek, muziek en dans.

Ondersteuningsbehoeften
De reden om de Zomerschool te starten is o.a. de schoolontwikkeling van de Teresiaschool en de veranderende populatie. Een toename van anderstalige leerlingen is duidelijk zichtbaar. Het starten met de Zomerschool wordt gezien als beginpunt om onderwijstijdverlenging te realiseren voor de toekomst. De Teresiaschool is momenteel ook een vernieuwd taalbeleid aan het opzetten, waarbij er uitgegaan wordt van de veranderende populatie.

Doelgroep/ belanghebbenden
De deelnemende kinderen, zijn kinderen die de boost voor taalontwikkeling en/of het onderzoekende leren goed kunnen gebruiken en waarvan de ouders vinden dat het een meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Het gaat om kinderen van de basisscholen Baardwijk en Teresia.

Knelpunten

  • De versnipperde financiën en het betalen van een eigen bijdrage van de ouders.
  • De belangen van verschillende partijen die participeren en de uren die zij vragen, binnen de week, die toch al vol zit.
  • Een ander knelpunt is het werven van leerlingen voor de zomerschool.


Succesfactoren

  • Het plezier wat kinderen beleven aan deze manier van taalverwerving en onderzoekend leren in combinatie met cultuur en bewegen.
  • Een hoge mate van betrokkenheid en nieuwsgierigheid is terug te zien en te horen van de leerlingen. Ook ouders zijn erg enthousiast!
  • De samenwerking met het kunstencentrum, het Beweegburo en de kinderopvang.
  • De andere aanpak en kijk op het onderzoekende leren en de vanzelfsprekendheid hoe de kinderen leren.
  • De samenwerking met de gemeente en de verbinding die gelegd wordt naar Waalwijk Taalrijk.


Financiering/ kosten
Financieel wordt het project ondersteund door de gemeente Waalwijk, het Kunstencentrum, het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Mikz kinderopvang en stichting Leerrijk! Voor deelname aan de Zomerschool wordt aan ouders een bijdrage van €50,- gevraagd. Voor ouders die het financieel niet op kunnen brengen, zal het Jeugdcultuurfonds garant staan.

Betrokken uitvoerders
Gemeente Waalwijk: (financieel) ondersteuner van het project
Bestuur van Kunstencentrum Waalwijk: (financieel) ondersteuner en opdrachtgever
Beweegburo: Ondersteuner en opdrachtgever
Bestuur van Leerrijk!: (financieel) ondersteuner, eindverantwoordelijke en opdrachtgever
Mikz kindcentra Waalwijk: (financieel) ondersteuner
Basisscholen Teresia en Baardwijk: Coördinatie Zomerschool, ondersteuner en opdrachtgever

Contactpersoon

Guinevere Janssen, directeur Teresiaschool, 0416-563668

Jaarkalender
T
E
Specialisatie(s):


Website:
Bestuur:

Masterclasses
T
E
Specialisatie(s):


Website:
Bestuur:

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.